Regnskapstjenester for din bedrift

Sjølyst Regnskap tilbyr en rekke løsninger innen lønns- og regnskapstjenester samt effektiv og informativ resultatrapportering. Kontakt oss gjerne for et pristilbud på våre tjenester.

Be om pristilbud

Ryddig regnskap gjort på riktig vis

Regnskapsområdet er i stadig utvikling og med tiden har det kommet en rekke strenge krav og lovgivning på området. Våre ansatte har lang erfaring og innen de aktuelle fagområdene og vi holder oss stadig oppdatert. Med tre partnere som alle har lang fartstid innen revisjon kan vi garantere et kvalitetssikret og smidig årsoppgjør med tilhørende skattemelding.

Ordinære regnskapstjenester

Vi har lang erfaring med løpende regnskapsføring for små og mellomstore bedrifter. Vi bokfører dine inntekter og utgifter på en ryddig og god måte. Vårt mål er å gi deg best mulig oversikt over din økonomiske situasjon og samtidig danne grunnlaget for at årsoppgjøret kan utføres effektivt når den tid kommer.

Bilagsbehandling (inkl. elektronisk behandling)

Vi fører god oversikt over alle transaksjoner i selskapet ditt. Inngående og utgående fakturaer, kvitteringer, lønnsutbetalinger og andre transaksjoner dokumenteres på ryddig vis. Vi har til enhver tid kontroll på lovene og reglene for hva disse bilagene skal inneholde og hvordan de skal utarbeides.

Årsoppgjør

Årsoppgjøret er en oversikt over selskapets økonomiske situasjon og må leveres ved utgangen av hvert år. Det er disse papirene som danner grunnlaget for hvor mye skatt bedriften må betale. Vi tar oss av årsoppgjøret for deg og sørger for at det leveres innen satte frister.

Komplett skattemelding

Næringsdrivende må levere årlig skattemelding på samme måte som privatpersoner. Skattemeldingen gir en verdifull oversikt over selskapets inntekter, fradrag, formue og gjeld det siste inntektsåret. Vi sørger for å levere komplett skattemelding, og kontrollerer at opplysningene i skattemeldingen er korrekte.

Lønn

I selskaper med ansatte er lønnskjøring en oppgave som krever mye tid og disiplin. Hvorfor ikke sette bort denne oppgaven til en profesjonell lønnspartner, så kan du heller bruke tiden på andre ting? Vi sørger for at rett lønn utbetales og rapporteres til rett tid.

Regnskapsanalyse

En regnskapsanalyse vil gi deg svært verdifull informasjon om bedriftens økonomiske ståsted. Sjølyst Regnskap gjennomfører omfattende regnskapsanalyser som blant annet lar deg vite hvor selskapet har utfordringer og som gir råd om hvordan du kan øke omsetning og skape verdier. Vi setter opp et forslag til tiltaksplan og går gjennom den steg for steg sammen med deg som kunde.

Regnskaps-rapportering

En presis regnskapsrapport er et svært verdifullt verktøy i virksomhetsstyringen. Sjølyst Regnskap tilbyr effektive løsninger som gir deg oppdaterte tall når du trenger det.

Fakturering

Alle bedrifter som fakturerer er underlagt Bokføringsloven. Det stilles strenge krav til hvordan en faktura skal utformes og hva den skal inneholde. Dette er én av flere grunner til at det kan lønne seg å sette bort oppgaven til noen som vet hva de gjør. Vi sørger for at fakturaer sendes ut og blir betalt i tide. Vi kan også håndtere purringer og inkassokrav på vegne av din bedrift.

Selskapsetablering

Har du bestemt deg for å leve ut gründerdrømmen og starte et nytt selskap? Sjølyst Regnskap hjelper deg med alt det økonomiske knyttet til en selskapsetablering. Med svært god innsikt i gjeldende lover og regler, kan vi veilede ditt selskap til de beste forutsetningene for en vellykket drift.

Rådgivning

Som økonomer er vi ikke bare flinke med tall; vi besitter også mye informasjon om bransjer, lokalmarked, lover og regler. Vi kan hjelpe deg til å ligge i forkant av framtidige utfordringer, samt åpne øynene dine for mulighetene som finnes i ditt selskap og i din bransje. Sjølyst Regnskap hjelper deg å ta de gode valgene for din bedrift.

Motta et konkurransedyktig tilbud på våre tjenester

Som økonomer skjønner vi godt at du trenger et pristilbud å forholde deg til. Send oss en henvendelse, så hører du tilbake fra oss innen kort tid!

Be om et godt tilbud