Over 20 år med regnskap og revisjon

Sjølyst Regnskap AS har siden 1998 hjulpet bedrifter med å holde styr på den økonomiske hverdagen, som ofte kan være utfordrende. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap med både kompetansen og erfaringen som kreves for å ta hånd om det økonomiske aspektet av kundenes hverdag.

Kontakt oss

Våre ansatte

Cecilia Ingebrigtsen

Styreformann

Bakgrunn

Utdannet på siviløkonomstudiet BI i 1988. Autorisert regnskapsfører fra 2002.

Har arbeidet i Ernst & Young AS i åtte år. Kompetanse innen ledelse, regnskap og regnskapsanalyse samt foretaksrelaterte problemstillinger.

Ble partner i Sjølyst Regnskap i 1996 og har i dag en bred og allsidig kundemasse. Oppdragene dekker tjenesteyting, handel, organisasjoner og konkursbo.

Per Manglerud

Daglig leder

Bakgrunn

Utdannet registrert revisor fra Handelshøyskolen BI 1981-1984.

Arbeidet som revisor manager hos Ernst & Young AS fra høsten 1985 til høsten 1995. Hadde der kundeansvar for en portefølje med hovedvekt på større utenlandske selskaper, men også små og mellomstore norske selskaper. I tiden som revisor opparbeidet jeg meg bra kompetanse innen revisjon, regnskap og skatt.

Stiftet høsten 1995 Per Manglerud Regnskapskontor og opparbeidet meg raskt en bra portefølje av ulike typer kunder.

Sjølyst Regnskap ble stiftet 1.1.1998 sammen med Cecilia og Lise-Line. Har vært daglig leder i selskapet siden starten. Vi har siden drevet selskapet sammen og opparbeidet oss en solid portefølje og et godt rykte i bransjen.

Lise-Line Gudbrandsen

Partner

Bakgrunn

Utdannet på revisorstudiet BI i 1984.

Har arbeidet i Ernst & Young AS i hele 15 år. Kompetanse innen ledelse, finans, regnskap og regnskapsanalyse samt foretaksrelaterte problemstillinger.

Ble partner i Sjølyst Regnskap i 1998, og har i dag en stor kundeportefølje. Oppdragene dekker tjenesteyting, handel, organisasjoner.

Alex Madsen

Partner

Bakgrunn

Utdannet på NHH, siviløkonom fra 1979.

Har arbeidet i Olje og Energidepartementet, AS Norske Shell, Den Norske Slipeskivefabrikk AS (familiebedrift), Factoring Finans AS, K-Leasing AS (Kreditkassen), Nordea Finans AS og Nordea Bank ASA. Erfaringen fra bank og finans er hele 21 år. Kompetanse innen ledelse, finans, regnskap og regnskapsanalyse samt foretaksrelaterte problemstillinger. Har hatt flere topplederstillinger og lang erfaring fra styre- og organisasjonsarbeid.

Ble en del av Sjølyst Regnskap i 2008, senere partner, og har i dag en stor kundeportefølje. Oppdragene dekker tjenesteyting, handel, organisasjoner, finansforetak og investeringsporteføljer.