Kompetanseområder

Partnernes lange erfaring fra revisjon bidrar til en meget god kommunikasjon med revisor og gir et effektivt totaltilbud og ikke minst et smidigere årsoppgjør. En komplett produktpakke tilbys tett samordnet med revisor og andre viktige samarbeidsparter for bedriften.

Vi benytter Visma Business Regnskapsbyrå som dette inkluderer Norsk Standard kontoplan. Vi har et eget lønnsprogram, Hogia WindowsLønn, og benytter årsoppgjørsprogrammet Maestro.

På forespørsel kan vi gjerne oppgi referansekunder eller andre referanser, dersom dette skulle være ønskelig.