Per Manglerud

Daglig leder per.m@sjolystregnskap.no 926 42 661

Utdannet registrert revisor fra Handelshøyskolen BI; 1981-1984

Avtjente førstegangstjenesten på Forsvarets Hundeskole i perioden 1984-1985.
Arbeidet som revisor manager hos Ernst & Young AS fra høsten 1985 til høsten 1995. Hadde der kundeansvar for en portefølje med hovedvekt på større utenlandske selskaper, men også små og mellomstore norske selskaper. I tiden som revisor opparbeidet jeg meg bra kompetanse innen revisjon, regnskap og skatt.

Stiftet høsten 1995 Per Manglerud Regnskapskontor og opparbeidet meg raskt en bra portefølje av ulike typer kunder.

Sjølyst Regnskap ANS ble stiftet 1.1.1998 sammen med Cecilia og Lise-Line – da vi hadde bra tilgang på kunder og et bredt nettverk. Jeg har vært daglig leder i selskapet siden starten i 1998. Vi har siden drevet selskapet sammen og opparbeidet oss en solid portefølje og et godt rykte i bransjen.