Alex Madsen

Partner alex@sjolystregnskap.no 951 68 423

Utdannet på NHH, siviløkonom fra 1979

Har arbeidet i Olje og Energidepartementet, AS Norske Shell, Den Norske Slipeskivefabrikk AS (familiebedrift), Factoring Finans AS, K-Leasing AS (Kreditkassen), Nordea Finans AS og Nordea Bank ASA. Erfaringen fra bank og finans er hele 21 år. Kompetanse innen ledelse, finans, regnskap og regnskapsanalyse samt foretaksrelaterte problemstillinger. Har hatt flere topplederstillinger og lang erfaring fra styre- og organisasjonsarbeid.

Ble en del av Sjølyst Regnskap i 2008, senere partner, og har i dag en stor kundeportefølje. Oppdragene dekker tjenesteyting, handel, organisasjoner, finansforetak og investeringsporteføljer. Bred erfaring og kompetanse gir stor bredde i de oppgaver som utføres med vekt på nærhet og relasjon med kundene.