Karoline E. Silseth

Medarbeider karoline@sjolystregnskap.no +4799442464

Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH)

- Master i økonomi og administrasjon 2012 - 2014
- Bachelor i økonomi og administrasjon 2008 - 2012

Siviløkonomutdannelsen har bidratt til faglig kompetanse innen ledelse, finans, forretningsjus, regnskap og regnskapsanalyse.

Fulltidsansatt september 2014 -